Alle ruimte voor jouw ontwikkeling

Carmelonderwijs vraagt krachtige professionals die onze leerlingen het beste kunnen geven. Jouw ontwikkeling staat daarom bij ons voorop. Bij Carmel is volop aandacht voor jouw professionele ruimte. Zodat je kunt doen waar je goed in bent en wat je leuk vindt. En zodat je je daarin ook gesteund en gewaardeerd voelt.

We gaan voor ‘bevoegd en bekwaam’, voor bezielde professionals die met passie en plezier hun werk doen. We dagen medewerkers daarom uit tot zowel persoonlijke als professionele groei en willen dit ook faciliteren en waarderen. Ook willen we met het loopbaanbeleid de aantrekkingskracht van het vak docent vergroten, voor zowel eerstegraads als tweedegraads bevoegden.

Bij Carmel kun je als tweedegraads docent met behulp van scholing doorstromen van een LB-functie naar een LC-functie. Docenten met een eerstegraads bevoegdheid in een potentieel eindexamenvak havo/vwo én een vaste aanstelling, starten bij ons in een LC-functie. Ook voor de doorstroming naar LD-functies bieden we scholingstrajecten. Kortom: Professionele ontwikkeling en loopbaanperspectief voor elke docent!

Een krachtig onderwijsnetwerk

Kennisuitwisseling, leren van én met collega’s. Wij geloven in de kracht van ons netwerk. Met bijna 4.300 collega’s die dezelfde passie delen is het uitwisselen van ervaringen en het samen vinden van oplossingen een belangrijke meerwaarde van werken bij Carmel.

We geven daaraan graag de ruimte en organiseren daarom regelmatig inspirerende bijeenkomsten en netwerkdagen. De thema's die hierbij centraal staan zijn veelzijdig, bijvoorbeeld: kwaliteitszorg, onderwijs & ICT, passend onderwijs, leiderschap, tweede fase, bezield onderwijs, financiën, vmbo en onderwijshuisvesting.

Door collega's van al onze scholen samen te brengen maken we kennisdeling mogelijk en benutten we ons Carmelpotentieel ten volle.

Werken in een lerende organisatie

Wij zijn een lerende organisatie én een organisatie waarin leren centraal staat. 
Elke dag valt er iets te leren: van je leerlingen, van je collega’s of van andere mensen om je heen. Leren zorgt voor groei, vooruitgang en ontwikkeling. 

Binnen Carmel leren we van elkaar, bijvoorbeeld in onderwijsteams, kennisallianties, professionele leergemeenschappen, leerlabs en verbeterteams. Leren doen we ook door bij elkaar in de keuken te kijken en aandacht te hebben voor het geven en ontvangen van feedback. Tijdens collegiale visitaties en de diverse studiedagen vindt uitwisseling plaats van kennis en ervaringen met Carmelcollega's uit alle windstreken. Verder zijn diverse Carmelscholen (academische) opleidingsschool voor studenten van lerarenopleidingen.

Maar ook buiten de organisatie nemen we deel aan samenwerkingsverbanden en staan we in contact met onderzoeksinstituten en relevante kennisinstellingen. Met Universiteit Twente hebben we een samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek. Daarnaast is er sprake van grensoverschrijdende kennisuitwisseling waarbij Carmeldocenten zich laten inspireren tijdens ontmoetingen met vakgenoten uit andere landen. 

Om het leren te stimuleren bieden we, bovenop de standaard cao, het volgende:

  • Professionele ontwikkeling en loopbaanperspectief voor docenten, leidinggevenden én onderwijsondersteunend personeel;
  • Verschillende opleidingsmogelijkheden;
  • Uitzicht op betere beloning door scholing.

Aandacht voor waardengericht leren

Onderwijs verzorgen voor jonge mensen betekent bouwen aan de maatschappij van morgen. Dat geeft een bijzondere dimensie aan je vak! Onze leerlingen zijn volop in ontwikkeling en maken een fascinerende periode in hun leven door, die ze in belangrijke mate vormt.

Carmelscholen hebben met elkaar gemeen dat ze hieraan expliciet de ruimte geven: we stimuleren leerlingen tot nadenken over zichzelf, anderen en de relaties tussen mensen, hun verschillen en achtergronden. Zodat ze in staat zijn hun eigen mening te vormen op basis van een afgewogen oordeel.

Dat kan op allerlei manieren concreet in een Carmelschool zichtbaar worden: tijdens de lessen levensbeschouwing, in bijeenkomsten en projecten, in sociale vaardigheidsprogramma’s, maar ook in de dagelijkse gesprekken tussen leerlingen en Carmelcollega’s.

Een breed carrièreperspectief

Stichting Carmelcollege is een sterke werkgever in het voortgezet onderwijs met meer dan 50 schoollocaties. Vanuit dit sterke Carmelverbond kunnen we onze collega’s veel bieden.

 

Wanneer je in dienst treedt, krijg je een aanstelling bij de Stichting en niet bij de school. Dit biedt een aantrekkelijk carrièreperspectief en mogelijkheden voor mobiliteit binnen de Stichting. Het biedt meer kansen op doorstroming en verbreedt het carrièreperspectief van onze medewerkers.

Bijvoorbeeld als je toe bent aan een nieuwe werkomgeving, of je wilt je carrière op een andere manier een boost geven. Er zijn vele mogelijkheden binnen jouw aanstelling bij Carmel!

 

Samen werken aan 21e eeuws onderwijs

Hoe bereiden we onze leerlingen het beste voor op een toekomst
die we nog niet kennen? Welke kennis en 21e eeuwse vaardigheden hebben leerlingen nodig om goed voorbereid te zijn op de snel veranderende maatschappij? Een vraag die ook Carmelscholen bezighoudt.

Om hierop te anticiperen werken Carmelscholen binnen én buiten Carmel samen aan 21e eeuws onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn de deelname van Carmelscholen aan de projecten Go-labGeo Future Schools en Carmel Business Schools.

Maar er is meer. Breed geformuleerde begrippen als 'gepersonaliseerd leren', 'brede vorming'en 'bezield onderwijs' krijgen volgens Carmeltraditie een lokale invulling. Zo kiest iedere school voor een vertaling die het beste past bij hun eigen omgeving, kleur en situatie.

Ontdek de kracht van Carmel

 

Carmel is werkgever van bijna 4.300 gepassioneerde onderwijscollega’s.

 

We delen onze kennis met professionals binnen en buiten onze organisatie, en werken samen aan eigentijds onderwijs. Daarbij geven we veel ruimte aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze medewerkers. Want met professionele vakmensen die zich ‘happy’ voelen, zijn onze leerlingen in goede handen.

De kracht van Carmel:

Wie ken jij al bij Carmel?

Misschien ken je via LinkedIn al mensen die bij Stichting Carmelcollege werken. Dat kun je checken door via de link hieronder in te loggen op je LinkedIn account. Je krijgt dan direct een pagina met jouw connecties bij Carmel te zien.

Als je al mensen kent, zullen ze je vast graag vertellen hoe het is om te werken bij een van de Carmelscholen.

(Dit werkt het best wanneer je de browser Chrome of Firefox gebruikt.)

"Als teamleider zit ik overal middenin"

Niel van Beek (48) werkt als teamleider havo 2-5 en teamleider talen op het Augustinianum in Eindhoven.

‘Ik zit hier op school als een spin in het web. Dat komt voor een deel doordat we een hele platte organisatie hebben. Teamleiders zijn bij ons de enige schakel tussen de docenten en de rector. Daardoor hoeven dingen niet over veel schijven, je kunt ze snel oplossen. Dat vind ik prettig. En als teamleider zit ik overal middenin. Docenten, leerlingen, ouders en schoolleiding hebben allemaal zo hun ideeën en belangen. Ik voel het echt als mijn taak om ze dichter bij elkaar te brengen. Want we moeten het samen doen: alleen samen zorgen we voor de goede sfeer die je nodig hebt om te kunnen leren.

Als teamleider moet je je kunnen inleven, kunnen bemiddelen, een beetje diplomatiek zijn. Dat ligt me wel. Ik vind het leuk om middenin het krachtenveld te zitten en alles in goede banen te leiden. Het is ook een kwestie van ervaring: je wordt er beter in naarmate je meer kilometers maakt.

Mijn werk is een belangrijk deel van mijn leven. Maar ik neem problemen niet mee naar huis. Ontspanning vind ik bijvoorbeeld bij de Hemelvaders: een groep van vijfentwintig vaders hier in de buurt die elk jaar met Hemelvaart op kamp gaan met al hun kinderen. Zonder moeders… De organisatie levert veel werk op, maar ook veel plezier. Binnenkort is het weer zover. Een hoogtepunt van het jaar!’

Dagboek van een docent

 

Uit het dagboek van: Jos Baack, docent bij Twents Carmel College in Oldenzaal


DERDEKLASSERS

Dag meneer, kan ik begin? Ik ben een kind, Martijn is het moeder, Mike de vader. Het onderwerp is iPads. Het onderdeel rollenspel van het mondeling Frans in de derde klas levert soms vrolijke momenten op. Moeder en kind zijn in dit geval twee vriendelijke reuzen van ruim twee meter. Het zijn geen uitzonderingen in deze klas. Minstens vier andere jongens hebben de twee meter ook al gehaald. Als we samen bij een klaslokaal staan te wachten moet ik omhoog kijken als ik met ze praat. Heel vervelend om maar 1 meter 90 te zijn. Vader heeft het nog minder goed getroffen, een opdondertje van 1 meter 60 dat vol ongeduld op zijn groeispurt wacht.

Vader, moeder en kind kunnen niet wachten om te beginnen. Een Fransman zou ongeveer het volgende horen. Papa, mama, ik wil een iPad! - Een iPad, ik weet niet. Uitleggen. - Papa! Je kent een iPad! Ik heb nu veel boeks in mijn kopje. Boeks zijn zwaar, een iPad is handig, met een iPad is mijn kopje minder zwaar! - Ik begrijp het. Wat kost dat? - Vier hunderd euro. - Vier hunderd euro? Dat is duur! - Maar papa, met een iPad kun je kijk voetbalwedstrijden op zondag! - Voetbalwedstrijden kijken? Ik vind het goed!

Hoe aandoenlijk kunnen derdeklassers zijn. Ik zie grote lichamen op te kleine stoelen zorgvuldig uit het hoofd geleerde zinnen zeggen. Met nog steeds dezelfde serieuze voorbereiding die ze in de eerste klas hebben. Ik hoor uitroeptekens, veel uitroeptekens en een nadrukkelijk Nederlandse intonatie. Zongebruinde, behaarde benen steken onder de tafels uit.

Moeder Martijn heeft ondertussen een geniaal plan bedacht. Vier hunderd euro is te duur. Jij moet ook het geld verdien! Wij betalen drie hunderd euro en jij hunderd. - Hunderd? Ik moet hunderd euro verdien? Dan volgt een zorgvuldig geregisseerde stilte. Oké. Dank je wel papa en mama! Ik ben blij!
Stralende lach. Dat was het, meneer. Drie vriendelijke gezichten kijken me verwachtingsvol aan.

 

Lees meer uit het dagboek van Jos Baack

Loopbaanbeleid OP

De kernpunten uit het loopbaanbeleid OP (onderwijzend personeel) van Stichting Carmelcollege zijn:

  • Professionele ontwikkeling en loopbaanperspectief voor elke docent;
  • Scholing geeft uitzicht op betere beloning;
  • Vergroten van de aantrekkingskracht van het vak docent voor eerstegraads bevoegden.

Kom je bij Carmel in dienst als eerstegraadsdocent met een reguliere aanstelling en een bevoegdheid voor een potentieel eindexamenvak havo/vwo? Dan bieden we je al bij aanvang van de functie schaal LC. 

Bovendien biedt Carmel alle tweedegraadsdocenten die een goede beoordeling krijgen, een leertraject aan. Op deze manier kun je - bij goed resultaat - als tweedegraadsdocent ook doorstromen naar functieschaal LC.
Voor LC-functies zijn diverse functieprofielen opgesteld. LD-functies worden als vacatures opengesteld. Ook daarvoor zijn scholingstrajecten mogelijk.

Management Development

Leidinggeven in het onderwijs is een vak. MD-trajecten komen de hele organisatie ten goede. Daarom besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling en groei van onze leidinggevenden.

Professionalisering
Het beleid van Carmel is erop gericht ambitie en ontwikkeling te stimuleren en te faciliteren. Leidinggevenden kiezen hun eigen professionaliseringsroute. Voor teamleiders geldt hierbij het niveau van een professionele master op het gebied van leidinggeven. Locatiedirecties en eindverantwoordelijk schoolleiders professionaliseren zich op wetenschappelijk niveau.

Startbekwaamheidstraject
Dit traject voorziet aspirant-teamleiders van de kennis en vaardigheden die van een teamleider mogen worden verwacht. Tegelijkertijd bereidt het aspirant-teamleiders voor op de professionele masters op het gebied van leidinggeven.

Sneller groeien in salaris
In het Carmelloopbaanbeleid is een versnelling van de carrièrelijnen van het OOP en de directie opgenomen. Hierdoor klimmen medewerkers sneller richting het einde van de salarisschaal.

Loopbaanbeleid OOP

Het Carmelloopbaanbeleid OOP is gericht op de brede ontwikkeling van onderwijsondersteunend personeel. Het beleid beschrijft o.a. doorgroeimogelijkheden en de wijze waarop deze doorgroei mogelijk is.

Bij goed functioneren kunnen medewerkers uit de functiecategorie C via een portfoliotraject doorgroeien naar hogere functiecategorie (B). Voor benoeming in de hoogste functiecategorie (A) geldt volumebeleid en dient er sprake te zijn van een vacature.

Sneller groeien in salaris
In het Carmelloopbaanbeleid is een versnelling van de carrièrelijnen van het OOP en de directie opgenomen. Hierdoor klimmen medewerkers sneller richting het einde van de salarisschaal.

Opbrengstgericht werken met datateams

Opbrengstgericht werken staat bij Carmel en haar scholen hoog op de onderwijskundige agenda. Maar wat is dat nu eigenlijk, ‘opbrengstgericht werken’? En misschien nog wel belangrijker: hoe implementeer je dat binnen de school? Sinds 2011 werkt Carmel in samenwerking met de Universiteit Twente (UT) met het project Datateams. 

Datateam
Een datateam is een kleinschalig onderzoeksteam van docenten en schoolleiding dat met behulp van beschikbare data concrete vraagstukken oplost. Op deze manier werken leden van een datateam, aan de hand van specifieke problemen, zowel aan hun eigen professionele ontwikkeling als aan onderwijsverbetering.

Nieuwsgierig naar datateams? Deze video geeft een toelichting.

Video lerende organisatie

Dit zijn de Carmelscholen

Carmel verbindt VO-scholen verspreid door heel Nederland. Op ruim 50 schoollocaties verzorgen wij een breed onderwijsaanbod.

 

Wil je werken bij een van onze scholen? De vacatures vind je op www.carmel.nl/vacatures.

De kracht van Carmel: Leren van en met elkaar

Altijd op de hoogte van nieuws & vacatures? Volg Carmel op social media.

Wil je Carmel beter leren kennen of op de hoogte blijven van nieuws en vacatures? Bezoek dan regelmatig onze site: www.carmel.nl of volg ons via social media. Je vindt ons op:

"Yes, ik mag weer!"

Wilma Hekker is docent tekenen/handvaardigheid, beeldend kunstenaar en initiatiefnemer van de Kunstklas op het Etty Hillesum Lyceum, locatie Het Stormink in Deventer.

‘Ik geef les op mijn geboortegrond. Het land van de boerderij van mijn ouders grensde aan waar nu Het Stormink staat. Een stukje van het oude zandweggetje ligt er nog. Ben ik daarom zo in mijn element op deze school? Voor een deel. Maar ook omdat ik zo’n affiniteit voel met het werk van Etty Hillesum. En vooral doordat ik kan lesgeven, een beroep waar ik als kind al naar verlangde. Het is een cadeautje hoor, als je je in je werk echt in je element voelt. Dat je elke ochtend op weg gaat met het gevoel: yes, ik mag weer!

Mijn werk als docent is onlosmakelijk verweven met mijn eigen werk als kunstenaar. Kunst geeft het leven een extra dimensie. Je creëert een wereld die aansluit bij jouw gevoel; van daaruit kun je de ander ontmoeten. Kunst maakt nieuwsgierig naar wat diep in ons verborgen ligt. Dat gaat verder dan artistieke creativiteit. Het gaat ook om innovatie, om creativiteit in ideeën. Dat wil ik bij leerlingen aanwakkeren. Ik hoop dat oud-leerlingen me later vertellen dat ze geleerd hebben te kijken en zelfs voor het kleinste aandacht te hebben. Daarin zit de bron verborgen van veel grotere ervaringen. Het persoonlijke contact met de leerling is mijn passie. Via kunst in contact komen met de leerling, het mooiste naar boven halen en echt geïnteresseerd zijn: wie ben jij?’

Verdieping in het Carmel Magazine

Ben je geïnteresseerd in Stichting Carmelcollege en haar scholen? In Carmel Magazine vind je achtergrondverhalen en verdiepende artikelen. De verhalen van Carmelscholen en haar medewerkers laten zien hoe de gezamenlijke Carmelwaarden invulling krijgen in de dagelijkse onderwijspraktijk.

We hebben de Carmel Magazines hier voor je verzameld. 

"Het is werk waarvan ik me nooit hoef af te vragen waarom ik het doe"

Swintha Hordijk werkt als zorgondersteuner op Het Antoniuscollege Gouda, onderdeel van Carmelcollege Gouda. 

‘Ik denk nog wel eens terug aan mijn mentor op de middelbare school, die zei dat ik écht het onderwijs in moest. Zelf dacht ik daar anders over: ik wilde graag kinderen begeleiden, maar niet op school. Toen raakte ik tijdens mijn studie pedagogiek in leerstoornissen geïnteresseerd en kwam het onderwijs ineens toch dichtbij.

Als zorgondersteuner ben ik zowel bezig met het coördineren van de zorg als met begeleiding van individuele leerlingen. Het is werk waarvan ik me nooit hoef af te vragen waarom ik het doe. Natuurlijk, soms lukt het niet om een leerling te bereiken. En er zijn dagen die helemaal opgaan aan administratief werk. Maar er zijn vooral ook veel mooie momenten. Als een ouder tegen me zegt: “Ik weet niet wat jullie gedaan hebben, maar mijn zoon komt ineens weer blij uit school.” Of als een leerling ondanks alles toch het examen haalt, met betere cijfers dan gedacht.

Dit is werk dat je niet alleen doet. Ik ben dan wel de enige zorgondersteuner, maar ik werk samen met ambulante begeleiders, stagiairs, coaches, externen en natuurlijk het onderwijspersoneel. In je eentje weet je niet altijd wat voor een leerling de juiste ingang is. Als je in de zorg echt iets voor leerlingen wilt kunnen betekenen, heb je elkaar nodig.’

 

Welke mooie momenten geven jou voldoening?