Ons onderwijs: hoofd, hart en handen

Iedere dag nemen ruim 38.000 leerlingen deel aan het onderwijs op onze scholen. Ruim 4.300 medewerkers werken dag in dag uit intensief samen om met elkaar en met onze leerlingen het best denkbare onderwijs te realiseren. Wij zien het als onze opdracht om onze leerlingen maximaal voor te bereiden op hun toekomstige plek in de samenleving. Het gaat dan om ‘heel de mens: hoofd, hart en handen’. Om een brede persoonlijke ontwikkeling van elke leerling, om socialisatie en om kwalificatie.
Volgens Carmeltraditie kiest iedere school voor een vertaling en invulling die het beste past bij hun eigen omgeving, kleur en situatie.

 

Aandacht voor waardengericht leren

We stimuleren leerlingen en medewerkers tot nadenken over zichzelf, anderen, de relaties tussen mensen, hun verschillen en achtergronden. Zodat ze in staat zijn hun eigen mening te vormen op basis van een afgewogen oordeel. Alle Carmelscholen geven expliciet de ruimte aan waardengericht leren. Dat kan op allerlei manieren concreet in een Carmelschool zichtbaar worden: tijdens de lessen levensbeschouwing, in bijeenkomsten en projecten, in sociale vaardigheidsprogramma’s, maar ook in de dagelijkse gesprekken tussen leerlingen en collega’s.

 

Samen werken aan 21e-eeuws onderwijs

Hoe bereiden we onze leerlingen het beste voor op een toekomst die we nog niet kennen? Welke kennis en vaardigheden hebben zij nodig in onze snel veranderende maatschappij? Kennis delen, maatwerk en gepersonaliseerd leren zijn voor ons geen loze modekreten, maar onmisbare werktuigen in onze ontdekkingsreis naar onderwijs dat het beste aansluit bij iedere leerling. Ons LiFo-model bijvoorbeeld, brengt onderwijs op maat écht dichterbij. En intussen werken collega’s binnen én buiten Carmel samen aan razend interessante projecten, in professionele leergemeenschappen, netwerken etc. Het borrelt volop in onze Leerlabs, Go-labsGeo Future Schools  en Olympiadescholen, om maar eens enkele voorbeelden te noemen. Dit maakt werken bij Carmel bijzonder, zelfs op een ‘gewone’ dag.
 

TIP: Laat je inspireren door hartverwarmende verhalen uit ons onderwijs!

Een krachtig onderwijsnetwerk

Kennisuitwisseling, leren van én met collega’s. Wij geloven in de kracht van ons onderwijsnetwerk: Een netwerk met bijna 4.300 collega’s die dezelfde passie delen. 
 

Lerende organisatie 

Samen leren zorgt voor groei, vooruitgang en ontwikkeling. Carmelscholen hebben enorm veel kennis in huis en we leren dan ook veel van elkaar. Bijvoorbeeld in kennisallianties, professionele leergemeenschappen en leerlabs. Maar we organiseren ook regelmatig Carmelbrede netwerkdagen, zoals de schoolleidingendag of de docentendag, maar ook bijeenkomsten die voor kleinere groepen collega’s inspirerend zijn. 

 

Carmelbreed én schoolbreed kennis uitwisselen

Op de vele bijeenkomsten ontmoeten collega’s van alle verschillende Carmelscholen elkaar. Ze delen ze hun expertise of volgen interessante workshops van experts binnen en buiten Carmel. De thema's die hierbij centraal staan, zijn er teveel om op te noemen. Een greep uit de onderwerpen: Onderwijsinnovatie, passend onderwijs, tweede fase, onderwijs & ICT. Maar ook: leidinggeven, onderwijshuisvesting of bezielde professionaliteit. Ook op schoolniveau vindt er veel kennisuitwisseling plaats. Regelmatig organiseren scholen interne studiedagen, trainingen voor vaksecties, professionaliseringsbijeenkomsten, expertgroepen of masterclasses. 

 

Collegiale visitatie 

Binnen Carmel leren we ook door bij elkaar in de keuken te kijken. Tijdens collegiale visitaties bezoeken collega’s van Carmelscholen elkaars school. Ze kijken uitvoerig rond en voeren gesprekken met schoolleiders, docenten en leerlingen. Door elkaar feedback te geven, krijgen onze scholen antwoorden op hun eigen ontwikkelingsvraag. Bij Carmelscholen is deze vorm van leren een succes gebleken en we blijven dit doen om er samen sterker van te worden.

 

Kennis delen buiten Carmel

Ook buiten de organisatie nemen we deel aan samenwerkingsverbanden en staan we in contact met onderzoeksinstituten en kennisinstellingen. Met Universiteit Twente hebben we bijvoorbeeld een samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek. Carmeldocenten laten zich ook inspireren tijdens ontmoetingen met vakgenoten uit het buitenland.

Loopbaanperspectief bij Carmel

Stichting Carmelcollege is een sterke werkgever in het voortgezet onderwijs, met meer dan 50 schoollocaties. Onze medewerkers zijn krachtige professionals, die we via ons loopbaanbeleid op alle niveaus faciliteren en uitdagen tot persoonlijke groei, professionele ontwikkeling en loopbaanperspectief. 
Jouw aanstelling bij Carmel maakt doorstroming mogelijk naar een andere baan binnen Carmel. Bijvoorbeeld als je toe bent aan een nieuwe werkomgeving, of je wilt je carrière op een andere manier een boost geven.

 
Ontwikkeling van docenten

Werk je als docent bij Carmel? Onder het motto ‘scholing geeft uitzicht op betere beloning’ kun je als tweedegraads bevoegde docent via scholing doorgroeien van een LB-functie naar een LC-functie. Heb je een eerstegraads bevoegdheid in een potentieel eindexamenvak havo/vwo én een vaste aanstelling, dan start je bij Carmel in een LC-functie. Ook als eerstegraads docent kun je doorgroeien naar een volgende functieschaal. Via een professionaliseringstraject werk je aan een maatwerkopdracht gericht op (onderwijs)innovatie. 

 

Management development

Leidinggeven in het onderwijs is een vak. Teamleiders, locatiedirecteuren en eindverantwoordelijk schoolleiders kiezen bij ons hun eigen professionaliseringsroute: op wetenschappelijk niveau, of via een master op het gebied van leidinggeven. Heb je nog geen leidinggevende functie maar wel die ambitie? Als aspirant-teamleider kun je een startbekwaamheidstraject volgen, dat je via professionele masters voorbereidt op een toekomstige carrièrestap.

 

Ontwikkelkansen OOP

Dankzij de mogelijkheden in ons loopbaanbeleid kun je bij ons sneller groeien in salaris. Ben je bijvoorbeeld onderwijsassistent, administratief medewerker of beleidsmedewerker? In veel gevallen kun je via een portfoliotraject doorgroeien naar een hogere functiecategorie.

Begeleiding nieuwe collega's

Ben je nieuw bij een Carmelschool? Dan kun je rekenen op een goede introductie, want we vinden het belangrijk dat je snel wegwijs raakt op je nieuwe werkplek. Onze scholen geven hier ieder op hun eigen manier invulling aan. 

 

Een goede start

Om te zorgen dat je een goede start maakt, volgen er in de meeste gevallen diverse begeleidingsmomenten. Bijvoorbeeld in de vorm van lesobservaties, begeleidingsgesprekken, intervisie of supervisie. Tijdens deze begeleiding heb je regelmatig contact met een coach, een vakmentor, docentbegeleider of een schoolopleider. Er kunnen allerlei thema’s aan bod komen, zoals didactische zaken, contacten met collega’s en ouders, pedagogische vaardigheden, reflectie en organisatorische vaardigheden.

 

Maatwerk

Ben je starter? Dan heb je mogelijk meer behoefte aan begeleiding dan wanneer je een ervaren docent bent. Maar als ervaren docent kun je andere docenten natuurlijk ook helpen met jouw inbreng.   
Hoe dan ook: in veel gevallen is er sprake van maatwerk. Bij de intensiteit van de begeleiding proberen we uiteraard ook zo goed mogelijk rekening te houden met jouw ervaring en eigen behoeftes. 

Ontwikkel jezelf bij een Carmelschool

Het goed opleiden en professionaliseren van aanstaande, startende en ervaren docenten is van groot belang voor de kwaliteit van onderwijs en de professionele ontwikkeling van medewerkers. Verschillende Carmelscholen werken daarom nauw samen met meerdere opleidingsinstituten en vormen een Opleidingsschool.Jezelf blijvend ontwikkelen

Opleidingsscholen bieden veel voordelen voor alle docenten. Binnen opleidingsscholen zijn bekwame werkplekbegeleiders, docentcoaches en schoolopleiders werkzaam. Er is volop aandacht voor coaching en scholing op maat.
De begeleiding is heel breed. Het opleidingsteam kan aankomende docenten bijvoorbeeld opleiden door scholing op maat en coachen bij het opstellen van eigen ontwikkeldoelen. Aankomende, startende en ervaren docenten leren van en met elkaar tijdens gezamenlijke trainingen en intervisie. Ook kan het opleidingsteam leidinggevenden adviseren, ervaren docenten coachen om de onderwijspraktijk te verbeteren of docenten begeleiden bij het doen van onderzoek.Kwaliteitscultuur

Door het gezamenlijk leren van alle docenten te stimuleren, blijft iedereen zich ontwikkelen en ontstaat er een kwaliteitscultuur. Een opleidingsschool is op deze manier een kweekvijver voor aankomende docenten maar ook een motor voor schoolontwikkeling en onderwijsvernieuwing. Onze opleidingsscholen

De Academische Opleidingsschool Oost-Nederland (AOS-ON) bestaat uit de Carmelscholen:
•    Bonhoeffer College
•    Carmel College Salland
•    Twents Carmel College
Samen met twee andere VO-scholen hebben zij hun krachten gebundeld in de (AOS-ON). Ze werken nauw samen met Hogeschool Windesheim, Lerarenopleiding Universiteit Twente, Hogeschool Arnhem en Nijmegen en Radboud docenten Academie. 

Opleidingsschool Partnerschap 2 (Part 2) bestaat uit de Carmelscholen:
•    Canisius
•    Etty Hillesum Lyceum – locatie Het Stormink
•    Marianum
•    Pius X College
•    Scholengroep Carmel Hengelo

Samen met ROC van Twente werken ze nauw samen met Hogeschool Windesheim en Lerarenopleiding Universiteit Twente. Partnerschap 2 is op dit moment nog een aspirant-opleidingsschool, de accreditatie volgt naar verwachting in mei 2019.

Dit zijn de Carmelscholen

Carmel verbindt VO-scholen verspreid door heel Nederland. Op ruim 50 schoollocaties verzorgen wij een breed onderwijsaanbod.

 

Wil je werken bij een van onze scholen? De vacatures vind je op www.carmel.nl/vacatures.

Volg Carmel op social media

Wil je Carmel beter leren kennen of op de hoogte blijven van nieuws en vacatures? Bezoek dan regelmatig onze site: www.carmel.nl of volg ons via social media. Je vindt ons op:

Wie ken jij al bij Carmel?

Misschien ken je via LinkedIn al mensen die bij Stichting Carmelcollege werken.
Check het hier: 

 

Na het inloggen op jouw LinkedIn-account, krijg je direct een pagina te zien met jouw connecties bij Carmel.

Ken je al mensen bij Carmel? Ze vertellen je vast graag hoe het is om te werken bij een van de Carmelscholen.