Opleiden tot docent bij Carmel

Opleiden tot docent bij Carmel


Het goed opleiden en professionaliseren van aanstaande, startende en ervaren docenten is belangrijk voor de kwaliteit van onderwijs en de professionele ontwikkeling van medewerkers. Verschillende Carmelscholen werken daarom nauw samen met meerdere opleidingsinstituten en vormen samen een opleidingsschool (AOS-ONPartnerschap 2 en Noordermarke).

Opleidingsscholen bieden veel voordelen voor alle docenten. Aankomende, startende en ervaren docenten leren van en met elkaar tijdens gezamenlijke trainingen en intervisie.

Opleidingsteams

Binnen onze opleidingsscholen werken bekwame werkplekbegeleiders, docentcoaches en schoolopleiders. Zij vormen samen het opleidingsteam. 

Er is volop aandacht voor coaching en scholing op maat. De begeleiding is heel breed. Opleidingsteams kunnen bijvoorbeeld:

 • Aankomende docenten coachen bij het opstellen van eigen ontwikkeldoelen;
 • Aankomende docenten opleiden door scholing op maat te bieden;
 • Leidinggevenden adviseren bij ontwikkelvragen van medewerkers;
 • Ervaren docenten coachen om de onderwijspraktijk te verbeteren;
 • Docenten begeleiden bij het doen van onderzoek.

Kwaliteitscultuur

Door het gezamenlijk leren van alle docenten te stimuleren, blijft iedereen zich ontwikkelen en ontstaat er een kwaliteitscultuur. Een opleidingsschool is op deze manier een kweekvijver voor aankomende docenten, maar ook een motor voor schoolontwikkeling en onderwijsvernieuwing.

Opleidingsscholen Carmel

De Academische Opleidingsschool Oost-Nederland (AOS-ON) bestaat uit de Carmelscholen:

 • Bonhoeffer College
 • Carmel College Salland
 • Twents Carmel College

Samen met twee andere VO-scholen bundelen zij hun krachten en werken zij nauw samen met lerarenopleidingen op Windesheim, Universiteit Twente, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, en de Radboud Docenten Academie.

Opleidingsschool Partnerschap 2 bestaat uit de Carmelscholen:

 • Canisius
 • Etty Hillesum Lyceum - locatie Het Stormink
 • Marianum
 • Pius X College
 • Scholengroep Carmel Hengelo

Samen met ROC van Twente en nog een andere VO-school werken zij nauw samen met de lerarenopleidingen van Windesheim en Universiteit Twente.

Tot Opleidingsschool Noordermarke behoort de volgende Carmelschool: 

 • Carmelcollege Emmen 

Samen met een aantal andere VO-scholen werken ze nauw samen met lerarenopleidingen op Windesheim.

Box typeimage-with-border
Box colorblue
Box sizelarge
Tegel summary