Muziek en levensbeschouwing: op zoek naar de juiste toon

Muziek en levensbeschouwing: op zoek naar de juiste toon

12 oktober 2020

In de bovenbouwklassen van mavo, havo en vwo zijn leerlingen tijdens het vak levensbeschouwing al jaren bezig met de praktische opdracht ‘Muziek en levensbeschouwing’. Hierbij krijgen ze de opdracht om in een groepje van twee of drie jongeren een favoriet lied te kiezen, waarin volgens hen veel (levensbeschouwelijke) betekenis zit. Wat mij betreft is dit een levend voorbeeld van een leerling die met energie leert, zijn/haar eigenaarschap ervaart en samen met de omgeving op weg is, zoals in Koers 2025 beschreven staat.
Ze laten zien dat het nummer expliciet levensbeschouwelijk is, door het beantwoorden van vragen als: welke levensvragen spelen een rol en wordt er op deze vragen ook antwoord gegeven? Er wordt daarbij gekeken naar hoe en waar men deze zingeving vindt. Is het in de medemens, in de natuur, in de kunst of in studie of werk? En daarnaast, vindt de zanger de zin in deze aardse werkelijkheid (immanentie), of is er ook sprake van transcendentie (zin vinden in een andere, niet-zichtbare werkelijkheid/waarheid)? Ook kan men kiezen voor “er is geen zin”.
Bovenstaande bepreken de leerlingen aan de hand van een begeleidende PowerPoint en tenslotte tonen ze een zelfgemaakte clip bij het nummer.
Elk jaar weer merk ik dat de jongeren hier zeer enthousiast mee bezig zijn. Ze zoeken plekken waar ze (delen van) de clip gaan opnemen. Ook nu worden overal betekenisvolle beelden geschoten: in huis, in de slaapkamer, op het station, op het plein, in het park, in het bos, op school, bij de voetbalclub of op de roltrap bij de Primark.
Muziek en levensbeschouwing: als je de juiste toon vindt, is heel je leven muziek.

Zie hieronder een voorbeeld van een van de clips.

 

Peter van Lange, docent

 

 

Box typeimage-with-border
Box colorwhite
Box sizesmall
Tegel summary