Lift als metafoor voor school

Lift als metafoor voor school

29 april 2021

Afgelopen week vond bij mij op school (Bonhoeffer College, locatie Van der Waalslaan) een bijeenkomst plaats voor nieuwe collega’s die dit schooljaar op onze locatie zijn gestart. Het was online en in het programma was veel aandacht voor de ervaringen – goede en minder goede – die de nieuwe collega's met onze school hadden opgedaan.

Daarbij was er nog een drietal opdrachten, waaronder deze: Als je een metafoor mag bedenken voor deze school, waar denk je dan aan? 
Collega's vonden het eerst nogal ingewikkeld om een metafoor vinden voor onze huidige school in dit – laten we maar zeggen – uitdagende tijdsgewricht. 
Maar na enige tijd werd er toch een aantal metaforen naar voren gebracht: een roeiboot (‘Je moet nu roeien met de riemen die je hebt.’), een tennisbal (‘Je moet steeds meer oefenen om grip te krijgen op de bal/school’), een kameleon (‘Je moet steeds weer rekening houden met bijzondere omstandigheden en hier adequaat op reageren.’), Duitsland (‘Je hebt te maken met verschillende “staatjes” waarin weer (andere) beslissingen worden genomen.’), kinderboerderij (‘Er is sprake van verschillende pluimage: bij leerlingen en collega’s.’) en een lift (‘Altijd in beweging en brengt je binnenkort naar een nieuw, maar ander normaal.’).

Bij deze laatste metafoor wil ik nog even iets langer stilstaan: lift als metafoor voor school.
Een lift is net als school in beweging en brengt je naar een ander niveau. Je staat er regelmatig met meerdere mensen in en met de één met iets meer plezier dan met de ander. En ja, dit zien we ook binnen onze school. En op school ontmoet je ook steeds ándere mensen, net als in de lift.
Of zoals op de achterzijde staat van het afgelopen aprilnummer van Carmel Magazine: ‘Zo trekken we met elkaar op. En leren we van elkaar. Zij van ons, wij van hen. In onuitgesproken vertrouwen helpen we elkaar door een moeilijk jaar.’*
In deze trektocht is het belangrijk – zoals ook in het boek Je Binnenste Buiten (Over professionele identiteit in organisaties) geschreven wordt – om met veranderingen en transformaties om te kunnen gaan zoals van doceren naar begeleiden, of van zorgen vóór naar zorgen dát...**

Zo zijn we op verschillende manieren op weg naar een nieuw normaal. Het oude normaal – ook binnen school – wordt omgevormd naar een nieuwe omgeving waarin activiteiten soms op een andere manier benaderd gaan worden. Als zichtbaar voorbeeld denk ik hierbij aan het organiseren teamvergaderingen. Deze zijn nu veelal noodgedwongen online. Het zou me niet verbazen als deze vergaderingen – ook in het nieuwe normaal – regelmatig online blijven plaatsvinden. Maar dit is echter maar één normale verandering in deze nieuwe school.
Ja, dit nieuwe normaal zal ons blijven aanzetten tot "anders denken".
Zoals de Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow het verwoordde: ‘Je kunt teruggaan naar veiligheid of vooruitgaan naar groei.’ 
Op welke knop druk jij in deze lift...?

Peter van Lange, docent 

* Uit Carmel Magazine, nummer 47, april 2021
** Uit Manon C.P. Ruijters(red), 2020 Boom Amsterdam, Je Binnenste Buiten, Over professionele identiteit in organisaties

 

Box typeimage-with-border
Box colorwhite
Box sizesmall
Tegel summary