Onze missie

7 september 2020

Wij rusten onze leerlingen toe voor een goede start van de rest van hun leven. Het gaat daarbij om ‘heel de mens’ met al zijn talenten. Leerlingen hebben méér nodig dan de basisvakken en cognitieve vaardigheden: Brede vorming staat centraal. Immers: ‘kennis is maar de helft’. Wij willen onze leerlingen helpen zich te ontwikkelen tot volwassen en verantwoordelijke mensen, met een goed ontwikkeld moreel kompas, die zelfstandig hun weg vinden in de wereld en daar hun bijdragen aan leveren. Daarom richten wij ons onderwijs zo in, dat onze leerlingen in alle opzichten het maximale uit zichzelf kunnen halen: zowel qua persoonsvorming als socialisatie en kwalificatie. We stimuleren onze leerlingen om ruimte te nemen binnen heldere kaders. We vragen hen wat en hoe ze willen leren, en geven hen eigenaarschap over hun eigen leerproces.

 

Ons doel is dus om leerlingen te ontwikkelen en breed te vormen. Onze rol is om dat te stimuleren, te faciliteren en te ondersteunen. Carmelscholen onderscheiden zich door onze leerlingen in brede zin de ruimte bieden om het maximale uit zichzelf te halen: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming; kortom de ontwikkeling van de eigen uniciteit, ook in verhouding met die van anderen. Dat ontwikkelingsproces is niet altijd meetbaar, maar vaak wel zichtbaar.

 

We zijn allemaal onderdeel van de samenleving. Vanwege de complexiteit van die samenleving zullen wij leerlingen in situaties moeten brengen waar ze in het hier en nu met deze complexiteit leren omgaan. Daarnaast zijn we in dit traject een natuurlijke partner van de ouder. De betrokkenheid in de driehoek leerling-ouder-school kan zorgen voor een synergie in het begeleiden van jong volwassenen. We hebben vertrouwen in ieders en elkaars kracht. Met elke leerling hebben we een relatie: contact, aandacht en erkenning.

 

Wij staan voor betrokkenheid, betrouwbaarheid, respect, zorg voor elkaar en de gemeenschap. We nemen onze verantwoordelijkheid en we leggen verantwoording af over de keuzes die we maken, over wat we onze leerlingen meegeven en over hoe we dat doen.

 

Wij staan voor onze onderwijskwaliteit: die is op orde en we hebben een actieve focus op het laten ontstaan van een kwaliteitscultuur.

 

Wij vervullen onze maatschappelijke onderwijstaak in een keten met andere (onderwijs)organisaties en nemen verantwoordelijkheid voor een dekkend onderwijsaanbod in de regio.

 

Box typeimage-with-border
Box colorblue
Box sizesmall
Tegel summary