“Stilte… niets is sterker dan het woord dat niemand hoort.”

“Stilte… niets is sterker dan het woord dat niemand hoort.”

6 maart 2019

Stilte is “de ervaring van geen enkel geluid, of de ervaring van zo weinig geluid dat het als volledig natuurlijk en rustgevend wordt beschouwd. Stilte kan echter ook als beklemmend of bedreigend worden ervaren. De ervaring van "geen geluid" betekent niet dat er geen geluid aanwezig is.”

Deze omschrijving van Stilte kwam ik tegen op Wikipedia.

Blijkbaar is Stilte meer.

Zoals een bekend Duits Luthers theoloog - Rudolf Otto - in zijn bekende boek Das Heilige (1917) aangeeft dat God een Mysterie is dat afstoot en aantrekt.(Mysterium Tremendum et fascinosum). De mens voelt dat hij met iets in aanraking is gekomen dat hem te boven gaat, dat ook al voor en los van hem was, is en nog zal zijn. Het vreemde, het onherleidbare, het andere, de gans Andere…. Naast het wegstotende moment van het tremendum is er dus ook het aantrekkende moment van het fascinans.

Misschien is dit ook wel het geval bij (ervaren van) stilte.

Stilte kan meer zijn dan “ de afwezigheid van geluid”.

Stilte kan leven. 

Willi Massa (1931-2001), een katholiek theoloog en meditatieleraar van de christelijke Zen-beweging, spreekt van een levende stilte als een stilte die op ons wacht. Het is geen grafstilte. De stilte, die op ons wacht, is een levende stilte, waarin het leven ademt. Het is een stilte zoals die in een kinderkamer, wanneer het kind rustig slaapt. Een levende stilte. We lopen op onze teenspitsen naar binnen, om die stilte niet te verstoren.

Deze levende stilte wil ik naar voren halen in dit betoog. Net zoals het kind “de stilte in de kinderkamer” nodig heeft, zo hebben wij de stilte nodig. De stilte die er altijd is en die je altijd kunt opzoeken.

Ook in onze haastige maatschappij, waarin heel veel snel (last minute) moet gebeuren, of waarin heel veel gezegd moet worden, zoals in het programma van De Wereld Draait Door met Matthijs van Nieuwkerk. Aan de andere kant was in datzelfde dagelijkse programma tussen zeven en acht onlangs aandacht voo

Box typeimage-with-border
Box colorwhite
Box sizesmall
Tegel summary