Ontwikkel jezelf bij een Carmelschool

Ontwikkel jezelf bij een Carmelschool


Het goed opleiden en professionaliseren van aanstaande, startende en ervaren docenten is van groot belang voor de kwaliteit van onderwijs en de professionele ontwikkeling van medewerkers. Verschillende Carmelscholen werken daarom nauw samen met meerdere opleidingsinstituten en vormen een Opleidingsschool.Jezelf blijvend ontwikkelen

Opleidingsscholen bieden veel voordelen voor alle docenten. Binnen opleidingsscholen zijn bekwame werkplekbegeleiders, docentcoaches en schoolopleiders werkzaam. Er is volop aandacht voor coaching en scholing op maat.
De begeleiding is heel breed. Het opleidingsteam kan aankomende docenten bijvoorbeeld opleiden door scholing op maat en coachen bij het opstellen van eigen ontwikkeldoelen. Aankomende, startende en ervaren docenten leren van en met elkaar tijdens gezamenlijke trainingen en intervisie. Ook kan het opleidingsteam leidinggevenden adviseren, ervaren docenten coachen om de onderwijspraktijk te verbeteren of docenten begeleiden bij het doen van onderzoek.Kwaliteitscultuur

Door het gezamenlijk leren van alle docenten te stimuleren, blijft iedereen zich ontwikkelen en ontstaat er een kwaliteitscultuur. Een opleidingsschool is op deze manier een kweekvijver voor aankomende docenten maar ook een motor voor schoolontwikkeling en onderwijsvernieuwing. Hoe het 'samen opleiden' bij Carmelscholen gaat, kun je lezen in het artikel 'Hier leer je echt docent zijn'.Onze opleidingsscholen

De Academische Opleidingsschool Oost-Nederland (AOS-ON) bestaat uit de Carmelscholen:
•    Bonhoeffer College
•    Carmel College Salland
•    Twents Carmel College
Samen met twee andere VO-scholen hebben zij hun krachten gebundeld in de (AOS-ON). Ze werken nauw samen met Hogeschool Windesheim, Lerarenopleiding Universiteit Twente, Hogeschool Arnhem en Nijmegen en Radboud docenten Academie. 

Opleidingsschool Partnerschap 2 (Part 2) bestaat uit de Carmelscholen:
•    Canisius
•    Etty Hillesum Lyceum – locatie Het Stormink
•    Marianum
•    Pius X College
•    Scholengroep Carmel Hengelo

Samen met ROC van Twente werken ze nauw samen met Hogeschool Windesheim en Lerarenopleiding Universiteit Twente. 

Box typeimage-with-border
Box colorblue
Box sizelarge
Tegel summary